Skip to content

In het kader van de doelstelling van de Stichting zijn de Vennootschap en de Stichting in oktober 1995 een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd op grond waarvan de Stichting maximaal zoveel aandelen kan verkrijgen als het aantal uitstaande aandelen op de betreffende datum. Sinds oktober 1995 is de optieovereenkomst een aantal maal aangepast en ge-updated, onder meer en in het bijzonder om aan te blijven sluiten bij de statuten van de Vennootschap. In 2015 heeft de Vennootschap afstand gedaan van de putoptie die in de oorspronkelijke optieovereenkomst was opgenomen en is de optieovereenkomst overeenkomstig gewijzigd.

Back To Top