Skip to content

Introductie

De Stichting Preferente Aandelen Arcadis N.V. (de ”Stichting”) is in 1995 opgericht in het kader van de notering van de Arcadis aandelen aan de beurs van Amsterdam. De Stichting heette destijds Stichting Preferente Aandelen Heidemij Holding N.V. (in 1997 is de naam gewijzigd).

Doel

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van Arcadis N.V. (de “Vennootschap”), de met haar verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verkrijgen van cumulatief preferente aandelen in de Vennootschap.

Onafhankelijkheid

De Stichting opereert onafhankelijk van de Vennootschap. De bestuurders van de Stichting hebben geen banden met de Vennootschap.

Back To Top